Tel: +385 923 411 923
Adresa: Ratka Djetelića 70, H. Kostajnica
Mini toplane

Proizvodnja i montaža

Usluga grijanja

Naše grijanje čuva okoliš, a iskoristivost energenta je 95%

Centralno grijanje pomoću solarnih kolektora

Prvenstveno za centralno grijanje odnosno za protočnu toplu vodu (PTV)